وبسایت شخصی فرزاد عباس‌پور
منابع و پروژه های نگارش شده من به زبان فارسی، در ذیل فهرست شده اند:

  • کتاب «در باب پیمایش تلاطم» نوشته لیلی راینهارت (Swimming Lessons by Lili Reinhart)
  • اتوماسیون تمام هوشمند مدیریت موسسات زبان (آریل)
  • آزمون ساز شریفی (متن باز)

  • من فرزاد عباس‌پور هستم. رزومه کاری من در این صفحه و رزومه آکادمیکم هم در این صفحه قابل دسترسی است. پروژه های من در این صفحه قابل مشاهده اند. میتوانید صفحات من در شبکه های اجتماعی را در این صفحه پیدا کنید. برای ارتباط، ترجيحا از طريق تلگرام با من تماس بگیرید.