آزمونیار شریفی: آزمون ساز ‌آنلاینسامانه آزمونیار شریفی یک سامانه تمام خودکار آزمونگیری می باشد. چنانچه در محیط های فرهنگی تدریس میکنید و نیاز به یک سامانه برای آزمونگیری از دانش آموزان خود هستید، میتوانید با بهره گیری از این سیستم، کار آزمون گیری و کارنامه دهی را به صورت تمام اتوماتیک انجام دهید. در ویدیوی زیر میتوانید، با امکانات سامانه بطور کامل آشنا شوید:


امکانات سامانه:
  • آزمون گیری و تصحیح خودکار کارنامه ها
  • امکان درج متون ریاضی و پیچیده در متن سوال و گزینه ها
  • عدم نیاز به ثبت نام پیشاپیش برای دانش آموزان
  • امکان ردگیری دانش آموزان از طریق شناسه دستگاه و شناسه منزل
  • امکان تهیه بانک سوال برای دبیران
  • امکان ایجاد سوال با چند گزینه درست
  • امکان ایجاد سوال با دو یا سه گزینه (بجای ۴ گزینه)
  • امکان گلچین کردن سوالات امتحانی از میان امتحانات گرفته شده. 

  • در صورت تمایل برای تست و تهیه سامانه، از طریق تلگرام تماس بگیرید.